ממיר קטליטי וזיהום אוויר בביצוע טסט לרכב

הלמבדה ערך המבטא יחס בין אוויר לדלק בתערובת השריפה של המנוע זוכה להתייחסות שוב ושוב כמקור לכשל טסט לרכב בשל זיהום אוויר.

דף זה יבאר בקצרה כשלון טסט לרכב בשל זיהום אוויר הנובע מגורם אחר ממיר קטליטי. נספק מידע על תפקידו של ממיר קטליטי, מחיר ממיר קטליטי מתי נבצע החלפת ממיר קטליטי וכיצד מתבצע ניקוי ממיר קטליטי סתום. 
תפקידו של ממיר קטליטי
ממיר קטליטי יושב בתוך מערכת הפליטה באגזוז כחלק ממערכת הפליטה. המבנה הפנימי של ממיר קטליטי גורם לכך שאם יש שיירים של גזים רעילים בתוך אלה הנפלטים מהמנוע הם יישארו בתוכו. בתוך ממיר קטליטי נוצרת ראקציה בכוורת של מתכת אצילה כך הגזים היוצאים מטוהרים מ CO ממיר קטליטי יכול לטהר רק כמות קטנה של CO עד אחוז – 1%.
מחיר ממיר קטליטי
אנו ממליצים בד"כ על ממיר קטליטי אוניברסאלי אותו אפשר לחבר לצנרת הפליטה המחיר מחיר ממיר קטליטי שכזה ינוע בין 800 – 1200 ₪ לעומת מחיר ממיר קטליטי מקורי שמחירו נאמד באלפי שקלים. 
ניקוי ממיר קטליטי
לעיתים שימוש בתוסף דלק 44K או תוסף אחר עשוי לשפר במידת מה עבודת ממיר קטליטי כך שהרכב יעבור את הטסט, לא בכל המקרים פותר את הבעיה. אנו מדווחים על ידי לקוחות כי לעיתים זה מצליח.
ממיר קטליטי סתום ובעיות נוספות
לעיתים נסתם ממיר קטליטי נסתם מאכילת שמן מאוד אגרסיבית או מפאת שהרכב נסע תקופה ממושכת עם מערכת ניהול מנוע לא תקינה והצטבר הרבה פיח בשל תערובת עשירה מדי. ברוב המקרים אין הרבה מה לעשות יש להחליף ממיר קטליטי. ישנם מקרים בהם החומר הפעיל בתוך ממיר קטליטי מתפרק גם אז אינו עושה עבודתו נתקלנו אף במקרים בהם החלקים המפורקים הרעישו באגזוז.
החלפת ממיר קטליטי
ממיר קטליטי מספיק לבצע את תפקידו אחרי 100,000 ק"מ או יותר יש צורך להחליף ממיר קטליטי כאשר רמת ה CO היא מעל המותר אף כי הלמבדה בתוך הגבול המותר. בד"כ במקרה שכזה נחליף ממיר קטליטי.
מקרה מבחן ממיר קטליטי
במקרה בו ניגש בעל רכב לבצע טסט לרכב וקיבל תוצאה של זיהום אוויר CO = 0.7 במקום 0.3 על תופעה זו צריך היה הממיר הקטליטי להתגבר לכן הוא שם. כאשר מתבצע טסט לרכב נבדקים גזי הפליטה של המנוע על ידי מכשיר "4 גזים" לבדיקת זיהום אוויר יונק דגימה מהאגזוז באמצעות צינור. בתוך המכשיר ישנו חישן חמצן ומחשב עושה ניתוח של התוצאה ומפרק את הגזים שנבדקו למרכיביהם.
- כמות החמצן הטהור – פחות מ 1%
- כמות ה CO – 0, החוק מתיר עד 0.3% בסרק וטורים גבוהים. על ההליך להתבצע כאשר המנוע
בטמפרטורת עבודה הבדיקה מחולקת לשניים, בדיקה ב 2500 סיבובים, בדיקה בסיבובי סרק בכל הבדיקות הלמבדה להיות 1
- כמות ה CO2 – מעל 15% 
- HC – כמות דלק בלתי שרוף שיוצא באגזוז נמדד בחלקי מליון ככל שהוא יותר גבוהה כך בלאי מכאני של המנוע גבוהה יותר.