נוזל בלמים

זהו הנוזל בו משתמשים במערכת הבלימה ברכב, נוזל בלמים הוא על בסיס כוהל ולא על בסיס שמן. 

הדרישות מנוזל בלמים הן שנקודת הרתיחה שלו תהיה מאוד גבוהה ללא יכולת לצבור מים בתוכו וכן שלא ייצטברו בו גזים.

ידוע שהגזים דחיסים ונוזלים לא, השאיפה כי נוזל בלמים יהיה ללא גזים בתוכו על מנת שדוושת הבלם תבצע את פעילותה ביעלות מרבית. 

אם הצטברו בועות גז, מהלך הדוושה יהיה גדול יותר, בגלל שיהיה על לחיצת הבלם לדחוס נוזל וכן גז, נפח שניהם יחד גדול מזה של הנוזל לבדו ולכן משך הדחיסה=משך הבלימה או מרחק הבלימה, יהיה גדול יותר . 

נוזל בלמים טוב לא יכיל בועות גז גם בטמפרטורות גבוהות. כל נוזל מתחיל לרתוח בנקודה מסוימת כך שנוצרות בועות

אנחנו רוצים שרתיחתו תהיה בטמפ' גבוהות הוא צריך לדחות מים והם דוחים ב 100 מעלות.

המערכת ההידראולית בנויה ממשאבה מרכזית שאנחנו מפעילים אותה עת אנחנו לוחצים על דוושת הבלם השולחת שמן הידראולי אל בוכנות הגלגלים.

בוכנות הגלגלים לוחצות את הרפידות אל צלחות הבילום. 

רמת איכותו של נוזל הבלמים מסומנת DOT2,3,4 וכו' היצרנים קובעים מה רמת האיכות של השמן הנדרש לרכב הנתון.

בקבוק נוזל בלמים של חצי ליטר עולה בסביבות 25 שקלים לפני מע"מ תלוי ביצרן.

 
ראו בסרטון המצורף כיצד בודקים נוזל בלמים לרכב.