השפעתה של הצתה לאורך הנסיעה ברכב

הבעיה עשויה להיות באחד מרכיבי מערכת ההצתה של הרכב. באופן בסיסי, אם ניתן לתאר זאת בדרך כך, תערובת הדלק המוזרמת תדיר לתאי השריפה, זקוקה לניצוץ אשר ידליק בכל פעם את התערובת ויחליף אנרגיה שהייתה צבורה בדלק לאנרגיה של חום ולבסוף, כתוצאה מהתחממות האוויר והתפשטותו, אנרגיה של תנועה. מייצר המתח לניצוץ הוא ה coil.

כנראה שבמקרה זה אחד מהמצתים או אפילו יותר מאחד מהם הפסיקו לעבוד ולכן המנוע איבד מכוחו, גמגם וכבה בסרק.