אינפוזיה למנוע

מכוניות שנוסעות מרחקים קצרים בעיר ואינן מתחממות כלל כתוצאה מכך מצטברים במנוע שלהן פיח, זפת ותחמוצות שונות שגורמות במקרים קיצוניים להידבקות טבעות הבוכנה בתאי השריפה ועל פני השסתומים מה שמשבש את פעולת המנוע.

סימפטומים המעידים כי יש לבצע אינפוזיה לרכב אנו נבחין כי מכוניות אלה פולטות עשן שחור, נרגיש כי נצילות המנוע יורדת - סחיבה חלשה, תצרוכת הדלק גבוהה והמנוע יתחיל "לרקוד".

אינפוזיה למנוע - מה נעשה

הנוזל של אינפוזיה למנוע הוא חומר המפריד את הפיח מהדפנות של תאי השריפה, שסתומים, סעפת יניקה, ישנם חומרים טובים שאף משחררים את טבעות הבוכנה בחריצים שלהם. 

אנו במוסך אמ-הדרך, משתמשים בחומרים של JB. לחברה יש ערכה המכילה 3 מרכיבים. חומר אחד מכניסים לתוך הדלק, אחד לשמן ואחד מחדירים באמצעות צינורית אל המנוע לצינור היניקה שלו בזמן שהוא עובדפעולה משולבת של שלושתם יחד מנקה את פנים המנוע מפיח, זפת והצטברות תחמוצות שונות. 

שימוש בחומרים אלה מנקה באופן מוצלח את המנוע ומחזירה אותו לעבודה כמו חדש. 

מכוניות שנוסעות מרחקים ארוכים ומנצלות כהלכה כמעט ואין צורך לבצע אינפוזיה למנוע הן מתנקות מעצמן וכל החומרים הלא רצויים יוצאים עם גזי הפליטה.