הגה כוח - סיטרואן C3

מכוניות סיטרואן נחשבו לאורך השנים כבעלות בעיות "כרוניות" הקשורות למערכות ההידראוליות המיוחדות להן, לא כך היה המקרה הנ"ל ולא בכך היה פתרונו. סיפורו של לקוח זה אותו פגשנו בקארספורום והשבנו לו התמצה בכמה שאלות עליהן לא הייתה לו תשובה מצאנו מקום לחלוק אותן גם כאן במחשבה כי אולי למי מכם הייתה או תהיה בעיה שכזו.

 האם לסיטרואן C3 יש משאבת הגה כח או הגה כח חשמלי?
הלקוח העלה שאלה זו וסיפר כי בערך פעם בשבוע לאחר ההתנעה הגה כח ברכבו נותר קשה ורק לאחר מספר פעמים בהן כיבה והדליק שוב את הרכב היה הגה כח לרך. לאחר כמה בדיקות במוסך בו טופל והשערה כי כנראה יש בעיה במשאבת הגה כח, מבולבל וחושש מתשלום של 3000 ₪ על תיקון משאבת הגה כח החליט בעל הרכב לשאול שאלת תם בקארספורום. 
ואלו עיקרי תשובתנו:

הגה כח במכונית סיטרואן C3 שנת 2003 הוא חשמלי ואין כלל משאבה הידראולית.
היותו של הגה כח חשמלי, גורם לכך כי כל נתק בצמת החוטים המובילה אליו עשוי להביא לתקלה בתפקודו. התקלה עשויה להיות תוצאה של שימוש באזעקת קוברה, פגשנו תקלה כזו בכמה רכבים וייתכן שגם כאן זהו המקרה. הלקוח לשמחתו ציין כי נראה לו שאזעקת קוברה עשויה להיות הבעיה.

שימו לב, 
אין בתקלה שכזו לפגוע בטיחותית בנהיגה מאחר ויש קשר מכאני בין ההגה לגלגלים מלבד העובדה כי תקלה זו לגופה עשויה להבהיל. בכל מקרה יש לבצע עדכון תוכנה לאחר תיקון תקלה זו.