מצערת

מצערת היא שער שמורכב בכניסה לסעפת היניקה של המנוע – מגופה\דלת, כאשר מצערת סגורה לגמרי, המנוע עובד בסיבובי סרק ככול שפותחים מצערת, מהירות סיבובי המנוע עולה. 

אם הנהג רוצה להאיץ הוא לוחץ על דוושת הגז כשהוא עוזב את דוושת הגז מצערת נסגרת.

מצערת היא למעשה עיגול מפח המורכב על ציר  כשהוא סגור הוא סוגר את הכניסה לסעפת היניקה ומאפשר למנוע להגיע למקסימום הספק.

בעבר מצערת הופעלה על ידי כבל שהיה מחובר לדוושת הגז והוא היה פותח וסוגר אותה היום יש מנוע חשמלי שמקבל פקודה ממחשב הרכב ופותח וסוגר מצערת לפי מצב דוושת הגז שהנהג לחץ או הרפה ממנה.

מאיזה תקלות מצערת סובלת ?

לעיתים קרובות יש צורך לפרק מצערת, לפותחה ולנקותה מפיח הנדבק לדפנות מה שלא מאפשר למצערת להיסגר לחלוטין. במקרה כזה בו פתח מצערת מלוכלך, הטורים של המנוע לא יגיעו לסרק או שהטורים בסרק לא יהיו יציבים ברמה הנדרשת. ברוב המקרים יש צורך ללמד מצערת מחדש כיצד להתנהג לאחר שמנקים אותה. 

פעולת ניקוי מצערת עולה בסביבות ה-200 ₪ כולל את הלימוד מחדש באמצעות מחשב המוסך.