דיאגנוסטיקה לרכב-זיהום אוויר

במוסך אמ הדרך אנו מבצעים בדיקת זיהום אוויר ממש כמו זו המתבצעת במכון הרישוי. התוצאה מתקבלת בערכים של למדה, על ערכה של הלמדה להיות 1.ערך למדה הגדול מ-1 ילמד על תערובת ענייה בבנזין, ערך הקטן מ-1 על תערובת עשירה בבנזין.

השימוש במכשיר דיאגנוסטיקה לרכב מאפשר לזהות ליקויים נוספים על פי הרכב הגזים המתקבלים

- קלקולים בחיישני החמצן.
- ליקוי בממיר הקטליטי האחראי על בעירה משנית - פירוק נוסף של הגזיםהיוצאים מהמנוע.
- מאפשר זיהוי ליקויים במערכת ניהול מנוע על פי זיהוי גזי פליטה.
- דליפה מהאגזוז.
- בלאי מכאני של המנוע – בערה לא מושלמת.